Non-university academic regulations

Legal regulations of the Basque Government
(only in original language).

Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalizació...

Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vas...

1/2103 LEGEA, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa