ANIZTASUNARI TRATAERA


ISEI-IVEIk egiten dituen ikerketak hiru iturri nagusietatik agertzen dira:

•    Sakon aztertzea aspektu adierazgarri eta korapilatsuak, hain zuzen ere, euskal heziketa-sistemari eragiten diotenak eta ebaluazio autonomiko, nazio eta nazioartekoetan ageri direnak.
•    Heziketa-estamentu edo prozesu bati eragiten dion edota hezkuntza-sistema  orokorraren alderdi nabarmenak hobetzeko Sailaren agindua.
•    Ezarri beharreko europar helburuekin
ondorioztatzen direnak lortzea.

2005. Hezkuntza-Premia Bereziak Lehen Hezkuntzan Euskal Sistemaren erantzuna.

2005. Hezkuntza-Premia Bereziak Lehen Hezkuntzan Euskal Si...

2002. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen presentziak ikasle arrunten errendimenduan duen eragina

2002. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen presentz...