Ikerketak

ISEI-IVEIk egiten dituen ikerketak hiru iturri nagusietatik agertzen dira:

•    Sakon aztertzea aspektu adierazgarri eta korapilatsuak, hain zuzen ere, euskal heziketa-sistemari eragiten diotenak eta ebaluazio autonomiko, estatuko eta nazioartekoetan ageri direnak.
•    Heziketa-estamentu edo prozesu bati eragiten dion edota hezkuntza-sistema  orokorraren alderdi nabarmenak hobetzeko Sailaren agindua.
•    Ezarri beharreko europar helburuekin ondorioztatzen direnak lortzea.

Gaitasun handiko eta errendimendu-maila aurreratuko ikasleen egoera EAE-ko hezkuntza-sisteman

Gaitasun handiko eta errendimendu-maila aurreratuko ikasle...

2009. Ikaslearen irakaskuntza ikasketa prozesuan ikasturtea errepikatzeak duen eragina

2009. Ikaslearen irakaskuntza ikasketa prozesuan ikasturte...

2007. Eskola uztea DBH-ko 3. eta 4. mailetan.

2007. Eskola uztea DBH-ko 3. eta 4. mailetan.

2004. IKT-en integrazioa DBH-ko ikastetxeetan.

2004. IKT-en integrazioa DBH-ko ikastetxeetan.