Zuzendaritza-Kontseiluari dagozkion betebeharrak

 • Erakundearen jardute-esparru bakoitzean izan nahi diren helburuak finkatu eta proiektuak onartzea.
 • Txostenak jaso eta erakundeak egindako lanen ondorioak onartzea.
 • Hezkuntza Sailburuari eskatzea ebaluazio eta ikerketa planak burutzeko beharrezkotzat jotzen diren giza-baliabideak eta baliabide materialak.
 • Hezkuntza Sailburuari egoki deritzen lankidetza-hitzarmenak proposatzea kanpoko erakundeekin.

 

Zuzendaritza-Kontseiluburua

 • Hezkuntza sailburuordea.

 

Kideak

 • Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria.
 • Ikastetxeen zuzendaria.
 • Lanbide Heziketako zuzendaria.
 • Ikuskatzaile nagusia.
 • Euskadiko Eskola Kontseiluko burua.
 • Euskadiko Unibertsitate Kontseiluko kidea.
 • Batzorde Zientifikoko burua.
 • ISEI-IVEIko zuzendaria.