Adierazleak

Hezkuntzaren adierazleen euskal sistema egitea Unibertsitatez kanpoko Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI-IVEI) izaera iraunkorreko jarduketa-ildo bat da, berau euskal hezkuntza-sistema ebaluatu eta ikertzeko erakunde honek duen funtzioaren ondorioa da. Proiektua ISEIren ardurapean dago eta Hezkuntzako Ikuskaritza Teknikoaren, Hezkuntzaren Estatistikaren Zerbitzuaren zein Euskal Estatistika Erakundearen (EUSTATen) lankidetza dauka, hala alderdi teknikoetako aholkularitzarako nola datuak eskuratzeko. Hasiera bateko eginkizuna esparru teoriko batera eta hezkuntzako adierazleen lehen definizio batera iristea izan da. Hezkuntza Adierazleen Euskal Sistemaren azken osaketa egiteko, lehendabizi, sartu beharreko bideragarrien analisi zehatza egin eta posible eta esanguratsutzat jotzen dituenei buruz Hezkuntza Sailak berak erabakia hartu behar du. Zeregin progresiboa izango da lan neketsua delako eta egun jasotzen ez dituzten datuak daudelako. Laburbilduz, orain aurkeztu behar dugun dokumentua aipatutako hezkuntza adierazleen euskal sistemarako lehen hurbilpena da, bertan informazio egiaztatua zuten adierazle horien lehen hautapena egin dutela. Horrela, sistema osatuko luketen beste batzuk eta, bereziki, Europako Batasunak lehentasuna ematen dienak lantzea falta da. Sistema baten alderdi anitzak diseinatzerakoan aurkeztu ahal dituzten sailkapenak asko badira ere, sailkapen erreza egitea eta beste hezkuntza sistemetakoekin erraz alderatzea ahalbidetzen duten lau tipo hartzeko hautua egin dugu: testuingurua, baliabideak, prozesuak eta emaitzak.

Testuinguruko adierazleak, testuinguru sozioekonomikoaren egoera esplizitatzen du, hauek bezalaxe: eskolatze eta demografiako baldintzak, sozioekonomikoak eta kulturalak; biztanleek hezkuntzari buruz duten jarrera eta itxaropenak.

Baliabideen adierazleak, sistemako sarrerak (inputak) edo helburuak lortzeko dituzten baliabideak jakinarazten ditu: baliabide materialak (ekonomikoak eta azpiegiturak) eta giza baliabideak (irakasleak eta ikasleak).

Prozesuen adierazleak, horiek zentroen antolaketa eta funtzionamenduaren, hezkuntza-jarduketa eta eskolako giroaren berri ematen dute, kuantitatibo baino izaera kualitatibokoagoak dira , eta lantzen zailagoak dira.

Emaitzen adierazleak, hezkuntza sistemaren irtenbide edo izandako lorpenak: ebaluatzeko probak, oinarrizko, jarrerazko gaitasunak eta baloreak eskuratzea, lortutako tituluak, ziurtagiriak, adinaren egokitasuna derrigorrezkoak diren etapetan, eta lan-merkatuan murgiltzea eta lansariak.

 

Ondorengo ataleetan, argitaratu diren azken adierazleak dituzu. “Bilakaera” atalean, 2003. urtetik aurrera argitaratu diren adierazle guztiak topatuko dituzu.

E5. Eskola-uzte goiztiarra.

E5. Eskola-uzte goiztiarra.

E8. Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntza bukatzea

E8. Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntza bukatzea

E11. Unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko goi mailako hezkuntzako tituludunak.

E11. Unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko goi mailak...

Rs2.2.5 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Zientzia, teknologia eta osasun kultura.

Rs2.2.5 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Zientzia,...

Rs1.2.5 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Zientzia, teknologia eta osasun kultura

Rs1.2.5 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Zientzia, ...

Rs2.2.4 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Ingelesa.

Rs2.2.4 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Ingelesa.

Rs1.2.4 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Ingelesa

Rs1.2.4 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Ingelesa

Rs2.2.2 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Gaztelania.

Rs2.2.2 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Gaztelani...

Rs1.2.2 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gaztelania

Rs1.2.2 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gaztelania

Rs2.2.3 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Matematika.

Rs2.2.3 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Matematik...

Rs1.2.3 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Matematika.

Rs1.2.3 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Matematika...

Rs2.2.1 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Euskara

Rs2.2.1 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Euskara

Rs1.2.1 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Euskara

Rs1.2.1 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Euskara

Rs7. Zientzian, matematika eta teknologian tituludunak 2016

Rs7. Zientzian, matematika eta teknologian tituludunak 201...

Rs1.1: Emaitza akademikoak Lehen Hezkuntza bukatzean

Rs1.1: Emaitza akademikoak Lehen Hezkuntza bukatzean

Rs1.2.6. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gizartea eta Herritartasuna

Rs1.2.6. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gizartea ...

Rs2.1. Emaitza akademikoak DBHko 2. maila bukatzean

Rs2.1. Emaitza akademikoak DBHko 2. maila bukatzean

Rs2.2.6. Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Gizartea eta Herritartasuna

Rs2.2.6. Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Gizartea...

Rs3. Emaitza akademikoak DBH bukatzean.

Rs3. Emaitza akademikoak DBH bukatzean.

Rs4. Emaitza akademikoen bilakaera Derrigorrezko Hezkuntzan

Rs4. Emaitza akademikoen bilakaera Derrigorrezko Hezkuntza...

Rs9.1: Irakurketarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan

Rs9.1: Irakurketarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskal...

Rs9.2: Matematikarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan

Rs9.2: Matematikarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskal...

Rs9.3: Irakurketarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan

Rs9.3: Irakurketarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskal...

Rs10.1: Matematikarako konpetentzia orokorrak 15 urterekin. PISA 2012

Rs10.1: Matematikarako konpetentzia orokorrak 15 urterekin...

Rs10.4. Irakurketarako konpetentzia orokorrak 15 urterekin. PISA 2012

Rs10.4. Irakurketarako konpetentzia orokorrak 15 urterekin...