Adierazleak

Hezkuntzaren adierazleen euskal sistema bat egitea unibertsitatez kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI-IVEI) jarduketa-ildo iraunkorra da, eta erakunde horrek euskal hezkuntza-sistemaren ikerketaren eta ebaluazioaren arloan duen eginkizunaren ondorio da.

Proiektua ISEIren ardurapean dago eta Hezkuntzako Ikuskaritza Teknikoaren, Hezkuntzaren Estatistikaren Zerbitzuaren zein Euskal Estatistika Erakundearen (EUSTAT) lankidetza dauka, hala alderdi teknikoetako aholkularitzarako nola datuak eskuratzeko.

Sistema baten alderdi anitzak diseinatzerakoan aurkez daitezkeen sailkapenak asko diren arren, lau adierazle-kategoria kontuan hartzea erabaki da, sailkapen erraza eta beste hezkuntza-sistema batzuetakoekin erraz konparatzea ahalbidetzen dutenak. Hau da, testuinguruaren, baliabideen, prozesuen eta emaitzen adierazleak.

Testuinguruaren adierazleek testuinguru sozioekonomikoaren egoera esplizitatzen dute, hala nola: demografia- eta eskolatze-baldintzak, baldintza sozioekonomikoak eta kulturalak; biztanleriak hezkuntzarekiko dituen jarrerak eta itxaropenak.

Baliabideen adierazleek sistemako sarrerak (inputak) edo helburuak lortzeko dituzten baliabideak jakinarazten dituzte: baliabide materialak (ekonomikoak eta azpiegiturak) eta giza baliabideak (irakasleak eta ikasleak).

Prozesuen adierazleek informazioa ematen dute ikastetxeen antolaketa eta funtzionamenduari, hezkuntza-praktikari eta eskola-giroari buruz, kualitatiboagoak dira kuantitatiboak baino, eta lantzen zailagoak dira.

Emaitzen adierazleak hezkuntza sistemaren irtenbide edo izandako lorpenak dira: ebaluazioaren emaitzak, eskolatze-tasak, oinarrizko gaitasunak eskuratzea, jarrerak eta balioak, lortutako ziurtagiriak eta tituluak, adinaren egokitasuna derrigorrezko etapetan, lan-merkatuan sartzea eta laneko diru-sarrerak.


Ondorengo ataletan dituzu argitaratu diren azken adierazleak.

E5. Eskola-uzte goiztiarra.

E5. Eskola-uzte goiztiarra.

E8. Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntza bukatzea

E8. Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntza bukatzea

E11. Unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko goi mailako hezkuntzako tituludunak.

E11. Unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko goi mailak...

Rs2.2.5 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Zientzia, teknologia eta osasun kultura.

Rs2.2.5 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Zientzia,...

Rs1.2.5 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Zientzia, teknologia eta osasun kultura

Rs1.2.5 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Zientzia, ...

Rs2.2.4 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Ingelesa.

Rs2.2.4 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Ingelesa.

Rs1.2.4 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Ingelesa

Rs1.2.4 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Ingelesa

Rs2.2.2 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Gaztelania.

Rs2.2.2 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Gaztelani...

Rs1.2.2 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gaztelania

Rs1.2.2 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gaztelania

Rs2.2.3 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Matematika.

Rs2.2.3 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Matematik...

Rs1.2.3 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Matematika.

Rs1.2.3 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Matematika...

Rs2.2.1 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Euskara

Rs2.2.1 Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Euskara

Rs1.2.1 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Euskara

Rs1.2.1 Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Euskara

Rs7. Zientzian, matematika eta teknologian tituludunak 2016

Rs7. Zientzian, matematika eta teknologian tituludunak 201...

Rs1.1: Emaitza akademikoak Lehen Hezkuntza bukatzean

Rs1.1: Emaitza akademikoak Lehen Hezkuntza bukatzean

Rs1.2.6. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gizartea eta Herritartasuna

Rs1.2.6. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gizartea ...

Rs2.1. Emaitza akademikoak DBHko 2. maila bukatzean

Rs2.1. Emaitza akademikoak DBHko 2. maila bukatzean

Rs2.2.6. Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Gizartea eta Herritartasuna

Rs2.2.6. Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Gizartea...

Rs3. Emaitza akademikoak DBH bukatzean.

Rs3. Emaitza akademikoak DBH bukatzean.

Rs4. Emaitza akademikoen bilakaera Derrigorrezko Hezkuntzan

Rs4. Emaitza akademikoen bilakaera Derrigorrezko Hezkuntza...

Rs9.1: Irakurketarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan

Rs9.1: Irakurketarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskal...

Rs9.2: Matematikarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan

Rs9.2: Matematikarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskal...

Rs9.3: Irakurketarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan

Rs9.3: Irakurketarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskal...

Rs10.1: Matematikarako konpetentzia orokorrak 15 urterekin. PISA 2012

Rs10.1: Matematikarako konpetentzia orokorrak 15 urterekin...

Rs10.4. Irakurketarako konpetentzia orokorrak 15 urterekin. PISA 2012

Rs10.4. Irakurketarako konpetentzia orokorrak 15 urterekin...