Konpetentzietako itemen azterketa. Ondorioak. (ED17)

Izenburua Konpetentzietako itemen azterketa. Ondorioak. (ED17)
Deskribapena

ED17ko Txosten Exekutiboaren emaitzei informazio osagarri gisa, hainbat ondorio aurkezten dira bost konpetentzietarako errendimendu-proba bakoitza osatzen duten itemen azterketatik abiatuta.
Azterketaren helburua zenbait indargune eta ahulezia ezagutzea da item bakoitzean lortutako erantzunen behaketatik eta azterketatik abiatuta.