ERABAKIA, 1996ko uztailaren 24koa, Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendaritzarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako aukerako irakasgaien ikasketa-planak argitara ematen dituena. (EHHA 96/9/6)

Izenburua ERABAKIA, 1996ko uztailaren 24koa, Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendaritzarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako aukerako irakasgaien ikasketa-planak argitara ematen dituena. (EHHA 96/9/6)
Deskribapena