ERABAKIA, 1998ko apirilaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuoruordearena, EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeentzako curriculum-aniztasunerako oinarrizko programaren eredua arautzen duena. (EHAA 98/5/26)

Izenburua ERABAKIA, 1998ko apirilaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuoruordearena, EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeentzako curriculum-aniztasunerako oinarrizko programaren eredua arautzen duena. (EHAA 98/5/26)
Deskribapena