AGINDUA, 2010eko urriaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, urrutiko prestakuntza telematikoaren modalitatean Lanbide Heziketako irakaskuntzen ezarpena eta antolamendua arautzen duena. (EHAA 2010-11-09)

Izenburua AGINDUA, 2010eko urriaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, urrutiko prestakuntza telematikoaren modalitatean Lanbide Heziketako irakaskuntzen ezarpena eta antolamendua arautzen duena. (EHAA 2010-11-09)
Deskribapena