86/2015 DEKRETUA, ekainaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Lanbide Heziketaren araubideari eta ezarpenari buruzkoa. (EHAA 2015-06-12) (aldaketa: 14/2016 Dekretua, EHAA 2016-02-10)

Izenburua 86/2015 DEKRETUA, ekainaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Lanbide Heziketaren araubideari eta ezarpenari buruzkoa. (EHAA 2015-06-12) (aldaketa: 14/2016 Dekretua, EHAA 2016-02-10)
Deskribapena