14/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen Dekretua aldatzen duena. (EHAA, 2016-02-10)

Izenburua 14/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen Dekretua aldatzen duena. (EHAA, 2016-02-10)
Deskribapena