ANIZTASUNARI TRATAERA


ISEI-IVEIk egiten dituen ikerketak hiru iturri nagusietatik agertzen dira:

•    Sakon aztertzea aspektu adierazgarri eta korapilatsuak, hain zuzen ere, euskal heziketa-sistemari eragiten diotenak eta ebaluazio autonomiko, nazio eta nazioartekoetan ageri direnak.
•    Heziketa-estamentu edo prozesu bati eragiten dion edota hezkuntza-sistema  orokorraren alderdi nabarmenak hobetzeko Sailaren agindua.
•    Ezarri beharreko europar helburuekin
ondorioztatzen direnak lortzea.

ED13. Ikasle etorkinak Euskadin.

Izenburua ED13. Ikasle etorkinak Euskadin.
Data 2015eko irailaren 25a
Editatua ISEI-IVEI
Egileak ISEI-IVEI
Formatua 50546
Sintesia EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2013. IKASLE ETORKINAK EUSKADIN. 2015eko ekaina.

Aurkibidea

I. BIZTANLE ETORKINEN DESKRIBAPEN OROKORRA

1.1. Kategorien araberako sailkapena.

1.2. Analisia geruzen arabera.

1.3. Analisia ISEK indize sozioekonomiko eta kulturalaren arabera.

1.4. Adin-egokitasuna irakasmailarekiko.

II. ERRENDIMENDUAREN ANALISIA.

2.1 Ikasle etorkinen emaitza orokorrak.

2.2 Errendimenduaren bilakaera.

III. IKASLE ETORKINEKIKO JARRERA.

a. Beste herrialde bateko ikaskideekiko jarrera.

b. Beste erlijio bateko ikaskideekiko jarrera.

c. Beste kultura bateko ikaskideekiko jarrera