ANIZTASUNARI TRATAERA


ISEI-IVEIk egiten dituen ikerketak hiru iturri nagusietatik agertzen dira:

•    Sakon aztertzea aspektu adierazgarri eta korapilatsuak, hain zuzen ere, euskal heziketa-sistemari eragiten diotenak eta ebaluazio autonomiko, nazio eta nazioartekoetan ageri direnak.
•    Heziketa-estamentu edo prozesu bati eragiten dion edota hezkuntza-sistema  orokorraren alderdi nabarmenak hobetzeko Sailaren agindua.
•    Ezarri beharreko europar helburuekin
ondorioztatzen direnak lortzea.

IKASLE ETORKINAK EUSKADIN: Ezaugarriak eta emaitzen analisia

Izenburua IKASLE ETORKINAK EUSKADIN: Ezaugarriak eta emaitzen analisia
Data 2017ko maiatza
Editatua ISEI-IVEI
Egileak ISEI-IVEI
Formatua 89521
Sintesia IKASLE ETORKINAK EUSKADIN: Ezaugarriak eta emaitzen analisia. EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2015