Ebaluazio Diagnostikoa. 2015. Txosten exekutiboa. LH 4.

Izenburua Ebaluazio Diagnostikoa. 2015. Txosten exekutiboa. LH 4.
Data 2016ko martxoaren 14a
Editatua ISEI-IVEI
Egileak ISEI-IVEI
Formatua 69484
Sintesia Ebaluazio Diagnostikoa. 2015. Txosten exekutiboa. Lehen Hezkuntzako 4. maila.

Aurkibidea

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILBURUAREN AURKEZPENA.
1.    2015EKO APLIKAZIOAREN EZAUGARRIAK ETA DATUAK.
1.1.    2015EKO EBALUAZIOAREN EZAUGARRIAK.
1.2.    EBALUATUTAKO POPULAZIOAREN DESKRIBAPENA.
1.3.    EMAITZEN AURKEZPENA.
1.4.    KONTUAN IZAN BEHARREKO ZENBAIT IRIZPIDE.
2.    EMAITZAK OINARRIZKO KONPETENTZIEN ARABERA.
2.1.    EUSKARAZKO HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA.
2.2.    GAZTELANIAZKO HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA.
2.3.    INGELESEZKO HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA.
2.4.    MATEMATIKARAKO KONPETENTZIA.
2.5.    ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN KULTURARAKO KONPETENTZIA   
3.    EMAITZAK ZENBAIT ALDAGAIREN ARABERA
3.1.    EMAITZAK IKASLEEN SEXUAREN ARABERA.
3.2.    IKASMAILAN ADIN EGOKITASUNEKO EGOERA.
3.3.    IKASTETXEKO ISEK INDIZEAREN ARABERAKO EMAITZAK.
4.    EMAITZEN ALDAKORTASUNAREN ANALISIA: IKASTETXEEN ARTEKO BARIANTZA.   
4.1.    EUSKARAZKO HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIAKO EMAITZEN ALDAKORTASUNAREN ANALISIA.
4.2.    MATEMATIKARAKO KONPETENTZIAKO EMAITZEN ALDAKORTASUNAREN ANALISIA
5.    EMAITZAREN PUNTUAZIOAK IZANDAKO IGOERAREN EDO JAITSIERAREN BILAKAERAREN ANALISIA


 

Laburpena
Ebaluazio Diagnostikoaren bosgarren edizioa, funts publikoekin finantzatutako ikastetxe guztietako ikasleen konpetentzia mailak ezagutzera bideratutako tresna. Oraingoan Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleek hartu dute parte. Haien hizkuntza-komunikazioko konpetentzia (euskaraz, ingelesez eta gaztelaniaz), matematikakoa eta zientzia-kulturarako konpetentzia aztertu dira.