Ebaluazio Diagnostikoa. 2015. Txosten exekutiboa. DBH 2.

Izenburua Ebaluazio Diagnostikoa. 2015. Txosten exekutiboa. DBH 2.
Data 2016ko martxoaren 14a
Editatua ISEI-IVEI
Egileak ISEI-IVEI
Formatua 69490
Sintesia Ebaluazio Diagnostikoa. 2015. Txosten exekutiboa. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 2. maila.

Aurkibidea

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILBURUAREN SARRERA.

1.    2015EKO APLIKAZIOAREN EZAUGARRIAK ETA DATUAK.
1.1.    2015EKO EBALUAZIOAREN EZAUGARRIAK.
1.2.    EBALUATUTAKO POPULAZIOAREN DESKRIBAPENA.
1.3.    EMAITZEN AURKEZPENA.
1.4.    KONTUAN IZAN BEHARREKO ZENBAIT IRIZPIDE.

2.    EMAITZAK, OINARRIZKO KONPETENTZIEN ARABERA.
2.1.    EUSKARAZKO HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA.
2.2.    GAZTELANIAZKO HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA.
2.3.    INGELESEZKO HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA.
2.4.    MATEMATIKARAKO KONPETENTZIA.
2.5.    ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA.


3.    EMAITZAK ZENBAIT ALDAGAIREN ARABERA.
3.1.    EMAITZAK IKASLEAREN SEXUAREN ARABERA.
3.2.    DAGOKION IRAKASMAILAN EGOTEA.
3.3.    EMAITZAK IKASTETXEAREN ISEK MAILEN ARABERA.

4.    EMAITZEN ALDAKORTASUNAREN AZTERKETA: IKASTETXEEN ARTEKO BARIANTZA.
4.1.    EUSKARAZKO HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIAKO EMAITZEN ALDAKORTASUNAREN AZTERKETA.
4.2.    MATEMATIKARAKO KONPETENTZIAKO EMAITZEN ALDAKORTASUNAREN AZTERKETA.

5.    EMAITZEN IGOERAREN ETA JAITSIERAREN BILAKAERA AZTERKETA.

 

Laburpena
Ebaluazio Diagnostikoaren bosgarren edizioa, funts publikoekin finantzatutako ikastetxe guztietako ikasleen konpetentzia mailak ezagutzera bideratutako tresna. Oraingoan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako ikasleek hartu dute parte. Haien hizkuntza-komunikazioko konpetentzia (euskaraz, ingelesez eta gaztelaniaz), matematikakoa eta zientzia-kulturarako konpetentzia aztertu dira.