MET-eko markoa 2010

Izenburua MET-eko markoa 2010
Data 2010
Editatua Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila
Egileak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila
Formatua 59531
Sintesia

Aurkibidea

SARRERA
I. SAIAKUNTZAREN OINARRIZKO EZAUGARRIAK
II. KONTZEPTU-ESPARRUA
    1. Esku-hartzearen testuingurua: Euskal Autonomia Erkidegoa.
    2. Eleaniztasunaren oinarri teorikoak.
    3. CLIL/EHII metodologia.
    4. HMHren saiakuntza antolatzeko aldagaiak.
        1.- Hezkuntza Marko Hirueledunaren saiakuntzarako baldintzak
        2.- Ikastetxeen eta ikasleen hautaketa
        3.- Saiakuntzaren helburuak
        4.- Arloak, ikasgaiak eta irakasteko hizkuntzak
        Kapitulu honetako erreferentzia bibliografikoak
III. JARRAIPEN- ETA AHOLKULARITZA-PLANA
    1. Aholkularitza-planaren helburuak.
    2. Aholkularitzako esku-hartzeen ezaugarriak
        a. Klaustroaren hasierako prestakuntza
        b. Mintegi espezifikoak
            o Hizkuntza-irakasleentzako mintegia
            o Curriculum-arloak atzerriko hizkuntzetan irakasten dituzten irakasleentzako mintegia.       
                                   
    3. Aholkularitzan eta dagozkion funtzioetan esku hartzen duten erakundeak eta pertsonak.   
    4. Egutegia.
IV. EBALUAZIO-PLANA
    1. Ebaluatuko diren alderdiak eta ebaluazioaren ezaugarriak.
    2. Ebaluazio-tresnen ezaugarriak:
        - Errendimendu-probak.
        - Galdetegiak: aldagaiak.
    3. Aplikazio-prozesuaren ezaugarriak.