PISA 2003 Ebaluazioaren Lehen Txostena EUSKADIKO EMAITZAK

Izenburua PISA 2003 Ebaluazioaren Lehen Txostena EUSKADIKO EMAITZAK
Data 2004ko abendua
Editatua Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea (ISEI-IVEI)
Egileak ISEI-IVEI
Formatua 32197
Sintesia

Aurkibidea

Hitzaurrea
1.- Sarrera
2.- Matematika
3.- Irakurketa
EBALUAZIOAREN LEHEN TXOSTENA PISA 2003 EUSKADIKO EMAITZAK
IRAKURTZEKO GAITASUN-MAILAK
4.- Zientziak
ZIENTZIAK PISAN NOLA DEFINITZEN DIREN
ZIENTZIAK NOLA NEURTZEN DIREN
Zientzia-prozesuak edo -trebetasunak
Kontzeptuak eta edukiak
Zientzia-testuinguruak
ZIENTZIETAKO GAITASUN-MAILAK
ZIENTZIETAKO EMAITZAK
Emaitza orokorrak
Emaitzak sexuaren arabera
Emaitzak hezkuntza-mailaren arabera
ALOR HONI DAGOZKION ONDORIOAK
5.- Problemen Ebazpena
PROBLEMEN EBAZPENA NOLA DEFINITZEN DEN
PROBLEMEN EBAZPENA NOLA NEURTZEN DEN
PROBLEMAK EBAZTEKO GAITASUNAK
PROBLEMEN EBAZPENEKO EMAITZAK
6.- EAEko hezkuntza-sistema: zuzentasuna eta bikaintasuna
7.- Probaren hizkuntza
8.- Ondorio Orokorrak
Eranskinak:
I. ERANSKINA: HERRIALDEEN ARABERAKO ERRENDIMENDU-TAULAK
II. ERANSKINA: ITEMEN ADIBIDEAK