GENERO-BERDINTASUNA

Hezkidetzarekin, genero-indarkeriaren prebentzioarekin edota berdintasunaren pertzepzioarekin lotuta dauden ISEI-IVEIren ikerketa guztiak biltzen dira atal honetan.

Genero-berdintasuna Lehen Hezkuntzan eta DBH-n Euskadin

Genero-berdintasuna Lehen Hezkuntzan eta DBH-n Euskadin