Ikerketak hizkuntzei buruz

Eraginkorrak al dira gure Euskal Autonomi Elkartean burutzen ari diren esperimentazio-proiektu eleaniztunak? Zein punturaino instrukziozko hizkuntza desberdin baten ikasketak zerikusirik du ikasleen konpetentzia mailan, hizkuntza horrekin ematen diren arloetan? Probako hizkuntza eta ikasleen etxeko hizkuntza bat bera izateak edo ez izateak irakasteredu elebidunetako ikasleen irakurketako errendimenduari eragin egiten al dio?
Galdera hauei eta beste batzuei erantzuten dizkiete azken urteetan ISEI-IVEIk burutu dituen ikerketeek eleaniztasunaren eremuan. Eta era berezian, emaitzetan hizkuntza proba aukera egokiak duen eraginaren kontuetan,  estatuko edo nazioarteko eremuz kanpoko ebaluazioetan.
Lan ikertzaile hau 2016an osatu zen Hizkuntza Marko Hirueleduna azkeneko txosteneko argitalpenaz. Ikerketa honetan, hain zuzen ere, ezarri ziren lau urteen zehar HMH esperimentazioan  parte hartu zuten ikastetxeetako behin betiko ondorioak.

2007. Euskararen B1 maila Lehen Hezkuntzan. Txosten orokorra.

2007. Euskararen B1 maila Lehen Hezkuntzan. Txosten orokor...

2007. B1 euskara proba: itemen adibideak.

2007. B1 euskara proba: itemen adibideak.

2006. Lehen Hezkuntzako ebaluazioa. 2004. Laburpen exekutiboa. Ondorioak eta hobetzeko proposamenak.

2006. Lehen Hezkuntzako ebaluazioa. 2004. Laburpen exekuti...

2005. Euskararen B2 maila DBH-4. maila amaieran.

2005. Euskararen B2 maila DBH-4. maila amaieran.

2004. Hizkuntzak eta beren ikaskuntza euskal hezkuntza-sisteman. Lehen Hezkuntza.

2004. Hizkuntzak eta beren ikaskuntza euskal hezkuntza-sis...

2002. Ingeles arloaren ebaluazioaren txostena. 2. DBH. 2001

2002. Ingeles arloaren ebaluazioaren txostena. 2. DBH. 200...

2012. PISA- L. Probako hizkuntzak nazioarteko ebaluazioetako emaitzetan duen eraginari buruzko ikerlana

2012. PISA- L. Probako hizkuntzak nazioarteko ebaluazioeta...

2007. Ikasle hirueledunak bigarren hezkuntzan: egoera berri bat.

2007. Ikasle hirueledunak bigarren hezkuntzan: egoera berr...

2004. Probaren hizkuntzak ebaluazioen emaitzetan duen eragina.

2004. Probaren hizkuntzak ebaluazioen emaitzetan duen erag...

2004. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ebaluazioaren txostena. 2000.

2004. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ebaluazioaren txo...

2002. Lehen Hezkuntzako 6. mailaren ebaluazioa. 1999

2002. Lehen Hezkuntzako 6. mailaren ebaluazioa. 1999