Etapa amaierako Ebaluazio Diagnostikoak

Ikastetxeen eta Euskal Hezkuntza Sistema hobetzeko balio duen ebaluazio prozesua da; Lehen Hezkuntzako 6. mailako eta DBHko 4. mailako ikasle guztiek oinarrizko konpetentziak noraino garatu dituzten baloratzen du.
Helburu bikoitza du: alde batetik, eskolak bizitzarako zein mailataraino prestatzen duen baloratzea eta herritar bezala duten eginkizuna betetzeko ikasleak zein puntutaraino dauden prestaturik ezagutzea; eta bestetik, ikastetxeei  irakaslana hobetzen laguntzea eta administrazioari hezkuntza-politika bideratzeko informazio baliagarria eskaintzea.

Markoa Hizkuntzak. DBH4

Markoa Hizkuntzak LH6

Markoa Matematika. DBH4

Markoa Matematika Lehen Hezkuntza 6

Markoa Zientziak. DBH4

Markoa Zientziak Lehen Hezkuntza 6